Skåne är haaarlit..speciellt då himlen färgas röd!

Välkommen till vår webbsida!

LIBRA i Skåne  
är en stödförening för personer med affektiva sjukdomar som depression och bipolär sjukdom, deras närstående samt andra intresserade. Det här är vår plats på nätet med information om vår verksamhet (se bl.a. månadsmöten) och annat som är intressant för oss och er (se nedan).

Uppdaterad: 16 februari 2017

 

 


LIBRA i Skåne behöver fler medlemmar!

Medlemsavgiften är 200 kr och inbetalas  på:
Postgiro: 104 75 99-4
Bankgiro: 800-3675
Ange namn eller telefonnummer vid inbetalningen.

 
Välkomna!
Ni behövs så vi tillsammans kan stärka den psykiatriska vården!   
   

 
 

 

Månadsmöten

 Om inget annat anges äger månadsmötena rum i rum 12 på plan 2 i psykiatrihuset i Lund på Baravägen 1C

Tid 19-21

 

14 mars kl 18-19

Årsmöte

19-21

Trots allt. En resa genom livet

Birgitta Gatti berättar och underhåller

19 april

Psykiatrisk vård hos vårdcentralen

med Ingrid Gustafsson

16 maj

Motion som hjälp vid psykisk ohälsa

med Lena Hedlund

 


Lördagen 18 mars har teatergruppen Original premiär på vad vi vet fantastiska föreställning "Traktatet". Detta sker på Maf - Malmö Amatörteaterforum N. Skolgatan 10. Vi spelar sedan sju föreställningar under mars månad.
Vi tror på fullsatt vid varje föreställning. Föreställningen varar 2 timmar inkl. paus.

Vår föreställning kretsar kring Harry som lider av schizofreni. Han upplever omvärlden som skränig och avskyr alla former av styrande makt. Han drar sig undan all offentlighet och varje dag blir en kamp kring att leva och oförmågan att göra slut på eländet. Är det ens möjligt att leva, ändå är det nog så mycket svårare att dö.

Psykisk ohälsa - något vi alla möter dagligen. Antingen har vi själva någon problematik/diagnos, eller någon nära anhörig, arbetskamrat o.s.v. Detta var en av anledningarna till att vi började jobba fram denna föreställning inspirerad av tysk Nobelpristagarlitteratur.

Ni är ytterst välkomna att bli ett med vårt publikhav.
Biljetter bokar ni på m-a-f.org eller 040-103040

Frågor eller info kontakta gärna:

Manusförfattare/regissör

Joakim Larsson
0700933856


INFORMATION TILL DELTAGARE I FORSKNINGSSTUDIE OM MINNE OCH

PSYKISKT MÅENDE
Syfte och bakgrund
Syftet med studien är att undersöka kopplingen mellan minne, eventsegmentering och
psykiskt mående. Eventsegmentering är en ständigt pågående kognitiv process där hjärnan
delar upp händelser i olika delar vilket hjälper oss att minnas. Det finns forskning som visar
att minnesförmåga och psykiskt mående påverkar varandra men det behövs mer kunskap
kring hur sambandet mellan just eventsegmentering och psykiskt mående ser ut.
Förhoppningsvis kan denna studie bidra till att i framtiden få större förståelse för individer
med nedsatt psykiskt mående.
Studien utförs av Rakel Claesson och Malin Kile, psykologstudenter vid Lunds
Universitet under handledning av Mikael Johansson, fil. dr och professor i psykologi, och är
en del av vår psykologexamensuppsats.


Studiens genomförande
Om Du tackar ja till att delta i studien kommer Du att vid ett tillfälle få göra uppgifter där Du
skall memorera bilder på objekt med olika bakgrunder. Därefter får Du fylla i
självskattningsformulär som mäter aspekter av psykiskt mående där Du får svara på frågor om
hur Ditt mående sett ut senaste tiden. Under genomförandet kan Du när som helst och utan
närmare förklaring avbryta deltagandet. Efter genomförd testning får Du möjlighet att ställa
frågor om det är något Du undrar över. Testtillfället kommer ta ca 40 minuter.


Sekretess och hantering av data
Dina kontaktuppgifter är endast kända för Rakel och Malin. Data som samlas in vid
testtillfället kommer att vara anonyma och kommer inte kunna kopplas till Dig som enskild
person. Resultaten redovisas på gruppnivå. Du kommer inte kunna få ta del av dina resultat.
Data som samlas in är inte en del av ett kliniskt utredningsarbete till grund för diagnos.


Frivillighet
Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta.

Om Du har frågor kring projektet och Ditt deltagande kan Du kontakta oss via nedanstående
mailadress, eller ställa dem vid testtillfället.
Rakel Claesson och Malin Kile
Psykologstudenter vid Lunds Universitet
psykologuppsats2017@gmail.com

 


 


En ny stödgrupp för bipolära patienter

baserad  påi Barcelonamodellen startar under febrauri 2017.

Anmäl intresse via vår e-postsida.


 

Nya Bipoläroboken till extra billigt Balanspris!

 Medlemmar i Balans (och alltså LIBRA) har alltid kunnat köpa ”standardverket” Nya Bipoläroboken till ett rabatterat pris. Nu sänks det ytterligare i en höstkampanj. Från 1 oktober kan alla medlemmar och närstående köpa Nya Bipoläroboken på 182 sidor för endast 192:- och då ingår moms och frakt i priset.

 Om du klickar på länken här så kan du läsa bokrecensionen i Svenska Läkaresällskapets tidning.

Beställning gör du direkt till förlaget via mail: contact@affectapub.se

 


Stödgrupp för anhöriga/närstående

En ny grupp startade den 25 januari.

LIBRAs Närstående/Anhöriggrupp

Anmäl er snarast!

 


Kom och prata med oss i LIBRA

 i föreningarnas rum i psykiatrihuset i Lund

två gånger per vecka!     

Patient- och anhörigföreningsrummet, på Baravägen 1C i Lund, välkomnar alla som vill prata och fika med oss och andra föreningar.

LIBRAs tider är:
Måndagar 11-14 och torsdagar 17-19. 

Rummet finns in till höger innanför entrén (strax bortom biblioteket).
Vi bjuder på fika och minst en person med egen erfarenhet finns på plats för samtal.   


 

 Söndagspromenader med LIBRA  2017

Varje första söndag i månaden! 

Start vid Psykiatrihuset i Lund

kl 13-15

promenad, ibland med utflykt till annan ort, sedan Fika

Välkomna!  


 

Material från Ola Lundströms föreläsning finns nu tillgängligt. Kontakta oss på e-postfliken så skickar vi!!


 

Vi behöver Din hjälp för att kunna göra en app för affektiva störningar, tack!

 

Vi är ett team som håller på att utveckla ett verktyg för att hjälpa oss med affektiva störningar, och vi genomför just nu en marknadsundersökning. Det skulle betyda mycket för oss om du vill svara på 4 frågor. Undersökningen besvaras anonymt. Mer information om ovanstående kan du läsa i enkäten.

 

Stort tack på förhand!

Teamet bakom MoodTrackr”

 

Med vänlig hälsning,


Göran Källmark

goran@kallmark.com

+46 76-191 01 65

Länk: https://sv.surveymonkey.com/r/8RFQGTR


 

LIBRA i Europa!!

http://gamian.us9.list-manage.com/track/click?u=6069fdbfebadbd408ae79e1a5&id=73180b0c25&e=6e206de693

 Titta speciellt på sidan 5


 


 


 

 


 Personer med Bipolär av olika slag samt även friska

sökes till test av ny diagnosmetod           

 Företaget SensoDetect AB i Lund arbetar med objektivt diagnosstöd inom psykiatrin. Företaget har   i första hand inriktat sin verksamhet mot diagnosområdena schizofreni, ADHD och Aspberger för vuxna.

SensoDetect AB är nu inne i en forskning som syftar till att också inkludera ett diagnosstöd för sjukdomen Bipolär 1.

Vi har därför behov av att mäta och analysera ett antal väl diagnosticerade personer  med denna sjukdom.

Detta gör vi för att ytterligare kunna säkerställa analysmetoden inom detta diagnosområde där vi har ett pågående forskningssamarbete med professor Rolf Adolfsson, Umeå Universitet.

Vi har behov av att mäta minst 5 kvinnor och minst 5 män med Bipolär 1 diagnos .

Personernas ålder bör vara mellan 18 år och 60 år .

Mätningarna kan genomföras på vårt kontor i Lund på Kyrkogatan 19 .

De personer som mäts kommer att ersättas med en biobiljett  och med  rimliga reskostnader för de personer som bor utanför Lund.

De diagnoser som vi idag arbetar med är ADHD, Schizofreni och Aspberger för vuxna.

Mer detaljerad information för de personer som är intresserade av att delta kan erhållas från LIBRA. Skicka ett e-postbrev.

 

För mer information om SensoDetect®-metoden eller SensoDetect AB, besök gärna vår hemsida:

www.sensodetect.se

SensoDetect AB, Kyrkogatan 19, 222 22 Lund

 

Ni kan kontakta  Sara Nehlstedt, 046-15 79 04 eller 070-453 2171  om ni har ytterligare  frågor.

sara.nehlstedt@sensodetect.com

Hälsningar

Martin Terins

Vd  SensoDetect AB      

 


Lund har ett Fontänhus!

Adressen är Kävlingevägen 15
Telefon 046-12 01 95 

Hit är alla som har eller haft psykisk ohälsa välkomna!