Månadsmöte 17 mars kl 19-21

St Hans Puls, friskvårdarrangemang 1 mars kl 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRA i Skåne  (medlem av riksförbundet Balans)

är en stödförening för personer med affektiva sjukdomar som depression och bipolär sjukdom, deras närstående samt andra intresserade. Det här är vår plats på nätet med information om vår verksamhet (se bl.a. månadsmöten) och annat som är intressant för oss och er (se nedan).

Uppdaterad: 23 februari 2020

Social afton på Valvet i Lund 10 mars kl 18.30

 

Kom och prata med oss i LIBRA 

 i Föreningarnas Rum i psykiatrihuset i Lund 

två gånger per vecka!

Patient- och anhörigföreningsrummet, på Baravägen 1C i Lund,

välkomnar alla som vill prata och fika med oss och andra föreningar.

LIBRAs tider är: Måndagar 11-14 och torsdagar 15-17. 

Rummet finns till höger i trapphallen innanför första dörren efter entrén (strax bortom varuautomaterna).

Vi bjuder på fika och minst en person med egen erfarenhet finns på plats för samtal.   

Välkommen! 

 

IFP har öppet tisdagar 14.00 -16.30 för möten kring psykoser.

Ångestsällskapet i Skåne har öppet på måndagar 15-17.

 

I Malmö finns nu 2 ställen att träffa LIBRA

Ahlmansgatan 1

tisdagar 10.30-11.30

och

Fänriksgatan 1 tisdagar 13-18


LIBRA/Balans i Skåne behöver fler medlemmar!

Medlemsavgiften är 200 kr för fullbetalande och 100 kr för familjemedlemmar bosatta på samma adress.


OBS!  Nya medlemmar ska anmäla sig på Balans hemsida: https://balansriks.se/ och skall betala medlemsavgiften på Balans Plusgiro 439 20 84-2. När betalningen registrerats får ni ett mail med medlemsnummer.

Ange namn, adress och e-post eller telefonnummer vid inbetalningen.

Ange vem som är fullbetalande och vem som är familjemedlem.

 Ni som tidigare betalt till LIBRA betalar nu direkt till Balans på Plusgiro 439 20 84-2. 

Ange medlemsnummer eller namn och adress!

Välkomna!
Ni behövs så vi tillsammans kan påverka den psykiatriska vården!   
 

 

Månadsmöten 2020

 Det har nu blivit en tradition att vi har våra månadsmöten i IOGTs lokaler på Bantorget 5 i Lund  

kl 19-21  

 Tisdag 17 mars

Årsmöte kl  17-18.30

"Intervjuer och skattningar inom psykiatrisk bedömning"

Psykiater Marie Asp, Region Skåne o Lunds universitet

 Torsdag 23 april

"TMS - Transkraniell Magnet Stimulering"

Psykiater Pouya Movahed Rad, Region  Skåne  o Lunds universitet

Måndag 18 maj

"Post-Traumatic Stress Disorder - Looking Backward to Move Forward" (engelska)

Professor Sean Perrin, Lunds universitet

 Ett nytt spännande år har inletts!

 


  Vårens Yogakurser:

 

MediYoga, 3 ggr, med start tisdag den den 28 jan kl 19.15. För dig som vill ha en mjukstart eller som inte gjort yoga tidigare.

Kundaliniyoga, 9 ggr, med start den 25 februari kl 19.15.

Mer information om dessa kurser hittar du på www.medvindyoga.se

 


 Material från den eminenta föreläsning om Anorexi/Bullimi finns nu tillgängligt

Skicka epost med begäran via fliken på vår hemsida

så returnerar vi filen

 

 Missade du Forskningen dag?

På denna länk kan du se föreläsningarna:

https://www.youtube.com/watch?v=21NTM19Gwwc&fbclid=IwAR1O9jN7v-VdT3n3IqO1IzkgPpTPXgG6V9OP5ThvLdS01MyQ5u7PpIeZ8po

 


FORSKNINGSSTUDIE

 Är du deprimerad och har svårt att uppleva glädje?

  Du har möjlighet att delta i en klinisk forskningsstudie vilken syftar till att undersöka om det dopaminerga läkemedlet Pramipexol kan motverka dessa svårigheter.

  Anhedoni är oförmågan att uppleva glädje/njutning eller att känna motivation och komma igång med aktiviteter. Detta symtom förekommer ofta vid depression men kan vara mer eller mindre uttalat. Symtomen kan vara svårbehandlade och kvarstår ofta i viss utsträckning trots adekvat antidepressiv eller stämningsstabiliserande behandling. Flera mindre studier indikerar att läkemedlet Pramipexol i tillägg till påbörjad antidepressiv eller stämningsstabiliserande behandling har en god effekt på anhedoni. Större studier är dock nödvändiga för att säkerställa detta. Denna studie är en så kallad pilotstudie, vilken avser undersöka om Pramipexol kan mildra anhedoni men även närmare studera de biologiska mekanismer som ligger till grund för symtomet anhedoni.

  Under studien kommer du vid flera tillfällen att träffa en läkare vid psykiatrin i Lund. Du kommer att behandlas med Pramipexol i tillägg till din nuvarande antidepressiva eller stämningsstabiliserande behandling. Om du vill får du även delta i en funktionell magnetkameraundersökning (fMRI), vid vilken vi kommer att undersöka de så kallade belöningssystemen i din hjärna före och 10 veckor efter påbörjad behandling med Pramipexol (ersättning utgår för denna del av studien). Det är möjligt att delta i behandlingsdelen av studien utan att vara med i magnetkameraundersökningen.

 Studien inbegriper totalt 7 besök på vuxenpsykiatriska kliniken i Lund. Utöver utvärdering av den farmakologiska behandlingen samt eventuell fMRI kommer du även att lämna blodprover före och efter behandlingen.

  Vi söker dig som:

  1)  Ärmellan 18-75 år

  2)  Upplever påtagliga svårigheter med att uppleva glädje eller känna motivation samt behandlas med ett antidepressivt eller stämningsstabiliserande preparat sedan minst 6 veckor

 

 Om du uppfyller dessa kriterier och önskar delta, så är du välkommen att höra av dig till oss enligt kontaktuppgifter nedan för mer information.

 

 Vid frågor om studien är du välkommen att kontakta läkare Daniel Lindqvist på Psykiatriforskning Skåne, tel: 046 -17 38 85 eller forskningssjuksköterska Linda Hansson,

tel 046 - 17 48 01 alt. 0725- 99 74 82 Email: psykiatriforskning@skane.se.

 Studien är godkänd av etikprövningsmyndigheten.


  Nu söks personer som diagnostiserats med depression till en studie!

För närvarande genomförs en studie vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, som syftar till att förstå tankar och upplevelser av depression. Det är dina erfarenheter av hur något omvälvande i din syn på din omvärld eller tillvaro förändrades under din depression som står i centrum. Där detta kan upplevs vara svårt att förklara för andra personer. Syftet med studien är att denna ska förbättra behandlingsmöten mellan personer med depression och professionella.

Till studien söks framför allt personer som diagnostiserats med medelsvår depression. Du kan också medverka ifall du har en annan depressionsdiagnos eller ifall du inte vet vilken depressionsdiagnos du har. Till studien söks dock inte personer med svår depression där behandling ges av psykiatrin. Personer som inte på något sätt behandlas för sin depression söks inte heller. Studien baseras på intervjuer där vi kommer prata om tre teman: (1) Hur upplevs de depressionsupplevelser som är svåra att förklara för andra personer. (2) Hur upplevs det att bli förstådd, i dessa svårförklarliga depressionsupplevelser, av en annan person (såsom till exempel en vän eller en familjemedlem). (3) Hur möten med olika professionella (tex läkare, kurator eller personer från Försäkringskassan) påverkar de tankar och upplevelser om svårförklarliga och omvälvande depressionsupplevelser som är i fokus under våra samtal.

Studien baseras på individuella intervjuer. Du får gärna bestämma tid och plats för intervjun. I annat fall föreslås avskilda grupprum vid Göteborgs, Malmö eller Stockholms universitet, beroende på var du bor. Du kommer att tillfrågas om intervjuaren, Elias Ternström, får ljudinspela intervjun. Detta kan du tacka nej till. Deltagandet är under alla steg frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun utan att du behöver ange någon speciell orsak till detta. I den färdiga studien kommer ditt namn att ändras till ett som inte påminner om ditt riktiga. Under slutet av intervjun kommer du även att tillfrågas om du vid ett senare tillfälle är intresserad av att fortsätta att reflektera kring vad vi har pratat om under intervjun. Detta kommer i så fall att ske genom antingen en längre skriven berättelse eller dagboksskrivande. Du behöver dock inte bestämma dig för om du vill göra detta under själva intervjutillfället.

Är du intresserad av att delta i studien? Tag då kontakt med Elias Ternström via telefon eller mejl. Då får du mer information och vi kan diskutera om och hur vi går vidare. Du kommer även få ett informationsbrev med mer information om studien och vad det innebär att medverka.

Vänliga hälsningar,
Elias Ternström, doktorand i socialt arbete.
elias.ternstrom.2@socwork.gu.se
Tel: 073 542 39 45

Eller kontakta gärna någon av de ansvariga för studien:


Lena Andersson Evelyn Khoo
Huvudhandledare och docent i socialt arbete Biträdande handledare och docent i socialt arbete
lena.andersson@socwork.gu.se evelyn.khoo@socwork.gu.se

 

 


 

LIBRAs Närstående/Anhöriggrupp

Gruppen startar igen den 22 januari kl 18.30. 

Lokal i Föreningarnas Hus på Kyrkogatan 19 i Lund.

Anmälan av nya personer emottas hela tiden.


Information efter föreläsningen den 17 september om Fettsyrebalansen

Studera följande om ni är intresserade:

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.zinzino.com&data=02%7C01%7C%7C1c5c01bea9f345ed066e08d73da648c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637045656699223772&sdata=794F%2FIdjiJ%2BpvHxWBbiSFp4yTB9m1LGvD2Qb3CVzxZo%3D&reserved=0

ed=0

 


 Mellan Himmel och Helvete

-       om att leva med och att fungera i arbeslivet med bipolar diagnos.

Innan jag fick min diagnos så upprepade sig samma historia. Jag gick från arbetsgivare till arbetgivare. Jag överpresterade, för att därefter underprestera. Sedan kom den svarta ångesten. Ibland så svår att det gjorde fyisiskt ont att ta mig ur sängen på morgonen. Detta trots att inget “speciellt” hade hänt som kunde förklara mitt mående. Till sist var jag så utmattad och uppfylld med så mycket självhat att jag försökte ta mitt eget liv, men istället fick jag min diagnos. Bipolär 2.

 Jag tillhört nu de 1,5-2% av Sveriges befolkning som har denna diagnos, och det är fortarande ett stort stigma att prata om att man har en psykisk sjukdom. Genom mina erfarenheter och kunskap jag har fått genom samtal med läkare och psykologer vill jag nu sprida kunskap kring hur man kan stärka den psykiska hälsan hos denna grupp i arbetslivet.

 Idag är det en stor del av de med bipolär diagnos som väljer att arbeta deltid, alternativ väljer liv som frilans eller egenföretagare. Jag har länge undrat om det är en faktiskt val eller om det är så att arbetsmarknaden inte är anpassad för alla.  Där kom ideèn till min föreläsning.

Plats – Hela Sverige och Danmark  

 Pris. Lämnas vid förfrågan

Språk Svenska / alt. Engelska

Kontaktuppgifter 
Mobil +45 40 32 93

  Har du en depression men inte svarat fullt ut

på antidepressiva läkemedel?

Vi söker dig som vill delta i en klinisk forskningsstudie där vi undersöker om omega-3 fettsyror i kapselform som tillägg till ett sedvanligt antidepressivt läkemedel har en antidepressiv effekt. Syftet med studien är att testa om detta är en effektiv behandling hos vissa individer med depression och om man med blodprov kan förutsäga vem som ska svara på behandlingen.

 Vi söker dig som:

 1.    Är mellan 18-80 år

2.    Har en pågående depression som behandlas med ett antidepressivt läkemedel sedan minst 6 veckor tillbaka men har kvarstående depressiva symptom

Om du uppfyller dessa kriterier och är intresserad av att delta så tar du kontakt med din läkare som har möjlighet att remittera dig till studien.

Under studien kommer du att få träffa en läkare vid psykiatrin. Besöken och behandlingarna kommer vara kostnadsfria. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien. Studien kommer att pågå i 8 veckor och kommer innefatta totalt 4 besök vid forskningsenheten på vuxenpsykiatriska kliniken i Lund. Vid varje besök ska du lämna blodprov.

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.

Vid frågor eller om du önskar mer information kring studien är du välkommen att kontakta läkare Daniel Lindqvist och forskningssjuksköterska Johan Olsson på forskningssjuksköterska Johan Olsson, Vetenskapscentrum för Klinisk Psykiatri, Baravägen 1, 221 85 Lund. E-mail: VKP@skane.se

 


  Nya Bipolärboken till extra billigt Balanspris!

Medlemmar i Balans (och alltså LIBRA) har alltid kunnat köpa ”standardverket” Nya Bipoläroboken till ett rabatterat pris. Nu sänks det ytterligare i en höstkampanj. Från 1 oktober kan alla medlemmar och närstående köpa Nya Bipoläroboken på 182 sidor för endast 192:- och då ingår moms och frakt i priset.

Om du klickar på länken här så kan du läsa bokrecensionen i Svenska Läkaresällskapets tidning.

Beställning gör du direkt till förlaget via mail: contact@affectapub.se


  

   Personer med Bipolär av olika slag samt även friska

sökes till test av ny diagnosmetod           

 Företaget SensoDetect AB i Lund arbetar med objektivt diagnosstöd inom psykiatrin. Företaget har   i första hand inriktat sin verksamhet mot diagnosområdena schizofreni, ADHD och Aspberger för vuxna.

SensoDetect AB är nu inne i en forskning som syftar till att också inkludera ett diagnosstöd för sjukdomen Bipolär 1.

Vi har därför behov av att mäta och analysera ett antal väl diagnosticerade personer  med denna sjukdom.

Detta gör vi för att ytterligare kunna säkerställa analysmetoden inom detta diagnosområde där vi har ett pågående forskningssamarbete med professor Rolf Adolfsson, Umeå Universitet.

Vi har behov av att mäta minst 5 kvinnor och minst 5 män med Bipolär 1 diagnos .

Personernas ålder bör vara mellan 18 år och 60 år .

Mätningarna kan genomföras på vårt kontor i Lund på Kyrkogatan 19 .

De personer som mäts kommer att ersättas med en biobiljett  och med  rimliga reskostnader för de personer som bor utanför Lund.

De diagnoser som vi idag arbetar med är ADHD, Schizofreni och Aspberger för vuxna.

Mer detaljerad information för de personer som är intresserade av att delta kan erhållas från LIBRA. Skicka ett e-postbrev.

 

För mer information om SensoDetect®-metoden eller SensoDetect AB, besök gärna vår hemsida:

www.sensodetect.se

SensoDetect AB, Kyrkogatan 19, 222 22 Lund

Ni kan kontakta  Sara Nehlstedt, 046-15 79 04 eller 070-453 2171  om ni har ytterligare  frågor.

sara.nehlstedt@sensodetect.com

Hälsningar

Martin Terins

Vd  SensoDetect AB      

 


Lund har ett Fontänhus!

 Adressen är Kävlingevägen 15 

Telefon 046-12 01 95 

Hit är alla som har eller haft psykisk ohälsa välkomna!