Välkommen till år 2016 med LIBRA i Skåne!

Skåne är haaarlit..när det börjar gro!

Välkommen till vår webbsida!

LIBRA i Skåne  
är en stödförening för personer med affektiva sjukdomar som depression och bipolär sjukdom, deras närstående samt andra intresserade. Det här är vår plats på nätet med information om vår verksamhet (se bl.a. månadsmöten) och annat som är intressant för oss och er (se nedan).

Uppdaterad: 21 maj 2016LIBRA i Skåne behöver fler medlemmar!

Medlemsavgiften är 200 kr och inbetalas  på:
Postgiro: 104 75 99-4
Bankgiro: 800-3675

OBS! 

Ange namn eller telefonnummer vid inbetalningen.

Välkomna!
Ni behövs så vi tillsammans kan stärka den psykiatriska vården!   
   
OBS: Vill ni som inte lämnat e-post eller telefonnummer göra det snarats till
ingemar.odenbrand@comhem.se
Som medlemmar har ni många intressanta och subventionerade arrangemang att se fram emot!! 

 

Månadsmöten

 Om inget annat anges äger månadsmötena rum i rum 12 på plan 2 i psykiatrihuset i Lund på Baravägen 1C

Tid 19-21

5 september 2016

Mindfulness

med Ola Lundström

4 oktober 2016

OCD

med Kerstin Evesson

16 november

ECT-forskning

med Maria Svensson


 Söndagspromenader med LIBRA våren 2016

Start vid Psykiatrihuset i Lund

kl 13-15

promenad sedan Fika

Välkomna! 

 

LIBRA i Europa!!

http://gamian.us9.list-manage.com/track/click?u=6069fdbfebadbd408ae79e1a5&id=73180b0c25&e=6e206de693

 Titta speciellt på sidan 5


 

 Stöd/Samtalsgrupp

pågår 4:e mötet av 7 den 18 maj

varannan onsdag kl 18.30-20.30

7 möten med tema Din egen berättelse

Anmäl er till nästa grupp på vår hemsidas e-postflik 


Hej medlemmar i LIBRA i Skåne!

 Vi heter Amanda och Jenny och vi är två studenter på Malmö Högskola som läser datavetenskapligt program där. Vi ska skriva ett arbete denna termin där vi vill ta reda på vad en webbdesigner ska tänka på för att designa sin webbplats så den upplevs användbar för användare med symtom för kognitiva funktionsnedsättningar. Exempel på sådana symtom är svårigheter att ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker.

 Vi söker nu flertalet deltagare till vår förstudie där vi vill intervjua en grupp människor som upplever symtomen som vi beskriver ovan. Vill du hjälpa oss? Kontakta oss via mejl: njenny125@gmail.com. Släng även iväg ett mejl om du bara vill veta mer, vi svarar mer än gärna på dina frågor.

 Vänliga hälsningar,  Amanda & Jenny


Forskningsprojekt vid Lunds universitet söker personer till:

Nätbaserat stöd för närstående – mindfulness via nätet

  • Är du närstående till en person med psykisk ohälsa?
  • Är du i behov av eget stöd?
  • Vill du vara med i ett forskningsprojekt?

 

Din medverkan är frivillig, kostnadsfri och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. All data behandlas konfidentiellt. Studien är granskad och godkänd av regionala etikprövningsnämnden.

 

Mer information om studien och underlag för anmälan finns på http://forskningsstudie.wordpress.com/ (se delstudie 2).

 

Kontaktperson: Sigrid Stjernswärd, sigrid.stjernsward@med.lu.se


 Studerande söker intervjupersoner:

 
Mitt namn är Elias Ternström och jag söker intervjupersoner för min D-uppsats i socialt arbete. Jag ska skriva om hur unga kvinnor (i åldern 18 -24) med depression upplever omgivningens attityder mot depression. Därför söker jag kvinnliga intervjupersoner i åldern 18-24 som har någon form av depression, eller äldre kvinnor som tidigare haft någon form av depression när de var i åldern 18-24.
Intervjun kommer att ta mellan 40 minuter och en timme. Intervjupersonen bestämmer plats och tid för intervjun. Självklart är alla som medverkar i intervjun fullständigt anonyma och det är möjligt att avbryta påbörjad intervju utan att behöva ange orsak.
Om någon här vill medverka i en intervju kan ni ringa, maila eller messa mig så kan vi prata mer.

Med vänlig hälsning,
Elias Ternström
0735423945
eliasternstrom@yahoo.se

 


Kom och prata med oss i LIBRA

 i föreningarnas rum i psykiatrihuset i Lund

två gånger per vecka!     

Patient- och anhörigföreningsrummet, på Baravägen 1C i Lund, välkomnar alla som vill prata och fika med oss och andra föreningar.

LIBRAs tider är:
Måndagar 11-14 och torsdagar 17-19. 

Rummet finns in till höger innanför entrén (strax bortom biblioteket).
Vi bjuder på fika och minst en person med egen erfarenhet finns på plats för samtal.  

 


 Personer med Bipolär av olika slag samt även friska

sökes till test av ny diagnosmetod           

 Företaget SensoDetect AB i Lund arbetar med objektivt diagnosstöd inom psykiatrin. Företaget har   i första hand inriktat sin verksamhet mot diagnosområdena schizofreni, ADHD och Aspberger för vuxna.

SensoDetect AB är nu inne i en forskning som syftar till att också inkludera ett diagnosstöd för sjukdomen Bipolär 1.

Vi har därför behov av att mäta och analysera ett antal väl diagnosticerade personer  med denna sjukdom.

Detta gör vi för att ytterligare kunna säkerställa analysmetoden inom detta diagnosområde där vi har ett pågående forskningssamarbete med professor Rolf Adolfsson, Umeå Universitet.

Vi har behov av att mäta minst 5 kvinnor och minst 5 män med Bipolär 1 diagnos .

Personernas ålder bör vara mellan 18 år och 60 år .

Mätningarna kan genomföras på vårt kontor i Lund på Kyrkogatan 19 .

De personer som mäts kommer att ersättas med en biobiljett  och med  rimliga reskostnader för de personer som bor utanför Lund.

De diagnoser som vi idag arbetar med är ADHD, Schizofreni och Aspberger för vuxna.

Mer detaljerad information för de personer som är intresserade av att delta kan erhållas från LIBRA. Skicka ett e-postbrev.

 

För mer information om SensoDetect®-metoden eller SensoDetect AB, besök gärna vår hemsida:

www.sensodetect.se

SensoDetect AB, Kyrkogatan 19, 222 22 Lund

 

Ni kan kontakta  Sara Nehlstedt, 046-15 79 04 eller 070-453 2171  om ni har ytterligare  frågor.

sara.nehlstedt@sensodetect.com

Hälsningar

Martin Terins

Vd  SensoDetect AB      

 


Lund har ett Fontänhus!

Adressen är Kävlingevägen 15
Telefon 046-12 01 95 

Hit är alla som har eller haft psykisk ohälsa välkomna!


 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Birgitta | Svar 17.05.2016 10.49

Är det någon som känner till vilka företag, affärer, buss mm som ger rabatter när man har sjukersättning? Förs. kassan skriver intyg enl deras hemsida.

Ingemar Odenbrand | Svar 26.02.2016 09.35

Vi har inte fåt något besked från Lars Häggström ännu.

Pia | Svar 18.02.2016 15.44

Var är föreläsningarna/ månadsmötena? Tänkte främst på den 4 april. Samt vilken tid är det?

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

17.05 | 10:49

Är det någon som känner till vilka företag, affärer, buss mm som ger rabatter när man har sjukersättning? Förs. kassan skriver intyg enl deras hemsida.

...
26.02 | 09:35

Vi har inte fåt något besked från Lars Häggström ännu.

...
18.02 | 15:44

Var är föreläsningarna/ månadsmötena? Tänkte främst på den 4 april. Samt vilken tid är det?

...
05.05 | 03:43
Böcker att låna! har mottagit 2
Du gillar den här sidan