Viktigt månadsmöte!

Välkommen till vår webbsida!

LIBRA i Skåne  
är en stödförening för personer med affektiva sjukdomar som depression och bipolär sjukdom, deras närstående samt andra intresserade. Det här är vår plats på nätet med information om vår verksamhet (se bl.a. månadsmöten) och annat som är intressant för oss och er (se nedan).

Uppdaterad: 15 dec 2017


Kom och prata med oss i LIBRA 

 i föreningarnas rum i psykiatrihuset i Lund (OBS ny lokal iTrapphuset i gamla Caféet)

två gånger per vecka!

Patient- och anhörigföreningsrummet, på Baravägen 1C i Lund, välkomnar alla som vill prata och fika med oss och andra föreningar.

LIBRAs tider är:
Måndagar 11-14 och torsdagar 17-19. 

Rummet finns in till höger innanför entrén (strax bortom biblioteket).
Vi bjuder på fika och minst en person med egen erfarenhet finns på plats för samtal.   

Sista gången före jul 21 december. Vi öppnar igen den 8 januari 2018.

 


LIBRA i Skåne behöver fler medlemmar!

Medlemsavgiften är 200 kr och inbetalas  på:
Postgiro: 104 75 99-4
Bankgiro: 800-3675
Ange namn eller telefonnummer vid inbetalningen.

Betalar du nu så gäller medlemsskapet både för 2017 och 2018!

 
Välkomna!
Ni behövs så vi tillsammans kan stärka den psykiatriska vården!   

 

Månadsmöten 2018

 Om inget annat anges äger månadsmötena rum i rum 12 på plan 2 i psykiatrihuset i Lund på Baravägen 1C, kl 18.30-20.30   (Obs ändrad tid!)

  

5 februari Utmattningsdepression

6 mars Återhämtning från bipolär sjukdom

12 april Psykiatrisk vård i ett internationellt perspektiv

16 maj Hur tål äldre psykofarmaka?

 


 

 

Hej!
Vi kommer från Malmö Högskola och läser programmet Socialpsykiatri som fokuserar på olika aspekter av psykisk ohälsa och återhämtning. Vi är i åldrarna 30-40 och har en viss erfarenhet av psykisk ohälsa.

Då vi har påbörjat vårt arbete med B – uppsatsen söker vi efter personer som vill ställa upp på intervju. Vår studie utgår ifrån vuxna personer i åldrarna 18-65 med bipolär sjukdom och deras självupplevelser kring stigmatisering i vardagen/samhället. Syftet med studien är att få en bild av hur de personerna upplever och handskas med stigmatisering utifrån sin diagnos. Vi kommer inte att ställa massor frågor då av betydelsen är personens upplevelser och inte att få något svar. Det är viktigt för oss att genom detta arbete bidra till att öka förståelse för hur individer med bipolär sjukdom känner och upplever vården, sig själv och samhället i övrigt.

Vi vill gärna intervjua 2-3 personer med bipolär sjukdom. Varje intervju kommer att ta ca 1 timme, mer eller mindre beroende på informanten. Det enda kravet som ställs på deltagarna är att de skriver på en samtyckesblankett. Dock garanterar vi sekretess dvs. att den information vi får av informanten inte kommer att kunna kopplas till hen.

Vi ser fram emot att ni hör av er till oss då vi anser hur viktigt det är att allas röster nås fram.
Med vänliga hälsningar,
Elsa Salinson och Artan Nuredin
Tel.nr.: 070-6681868

 


 

Har du en depression men inte svarat fullt ut på antidepressiva läkemedel?

Vi söker dig som vill delta i en klinisk forskningsstudie där vi undersöker om omega-3 fettsyror i kapselform som tillägg till ett sedvanligt antidepressivt läkemedel har en antidepressiv effekt. Syftet med studien är att testa om detta är en effektiv behandling hos vissa individer med depression och om man med blodprov kan förutsäga vem som ska svara på behandlingen.

 Vi söker dig som:

 1.    Är mellan 18-80 år

2.    Har en pågående depression som behandlas med ett antidepressivt läkemedel sedan minst 6 veckor tillbaka men har kvarstående depressiva symptom

Om du uppfyller dessa kriterier och är intresserad av att delta så tar du kontakt med din läkare som har möjlighet att remittera dig till studien.

Under studien kommer du att få träffa en läkare vid psykiatrin. Besöken och behandlingarna kommer vara kostnadsfria. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien. Studien kommer att pågå i 8 veckor och kommer innefatta totalt 4 besök vid forskningsenheten på vuxenpsykiatriska kliniken i Lund. Vid varje besök ska du lämna blodprov.

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.

Vid frågor eller om du önskar mer information kring studien är du välkommen att kontakta läkare Daniel Lindqvist och forskningssjuksköterska Johan Olsson på forskningssjuksköterska Johan Olsson, Vetenskapscentrum för Klinisk Psykiatri, Baravägen 1, 221 85 Lund. E-mail: VKP@skane.se

 


 


 LIBRAs stödgrupp för bipolära patienter slutförs under januari 2018

 

Ny kurs startar till våren 2018 (februari).

Anmäl dig via e-post redan nu.

Medlemsskap fordras eller en kursavgift på 200 kr


Nya Bipolärboken till extra billigt Balanspris!

Medlemmar i Balans (och alltså LIBRA) har alltid kunnat köpa ”standardverket” Nya Bipoläroboken till ett rabatterat pris. Nu sänks det ytterligare i en höstkampanj. Från 1 oktober kan alla medlemmar och närstående köpa Nya Bipoläroboken på 182 sidor för endast 192:- och då ingår moms och frakt i priset.

Om du klickar på länken här så kan du läsa bokrecensionen i Svenska Läkaresällskapets tidning.

Beställning gör du direkt till förlaget via mail: contact@affectapub.se

 


Stödgrupp för anhöriga/närstående

LIBRAs Närstående/Anhöriggrupp

Gruppen slut för höstsessionen. Ny grupp börjar 10 januari. Lämna intresseanmälan till oss.


 

  Söndagspromenader med LIBRA  2017

kl 13-15 fösta söndagen varje månad

Samling vid receptionen på Baravägen 1C i Lund

 

Välkomna!  


Hej,

Nu kan vi glädje meddela att Dots Charge för iPhone är tillgänglig vi Appstore. Vi tackar för tålamodet och hoppas att ni skall bli nöjda med Dots Charge® 

Jag, Göran Källmark som VD, vill personligen hälsa dig välkommen och uppmuntra dig till att inte tveka att höra av dig om det är något vi kan hjälpa till med. Vi är uppskattar alltid feedback för att göra produkten så bra som möjligt. 

 

För att komma igång skapar ni ett konto på Dotscharge.com. Sedan laddar ni ner appen från Appstore  loggar in och ni är igång. En rekommendation är att rapportera en gång om dagen. Det är i det långsiktiga användandet som den stora nyttan infinner sig, På det sättet blir insikterna bra. Vi tycker att det är klokt att göra det i samband med någon annan rutin (Frukost, middag eller dylikt). 

  

Varmt välkomna,

  

Team Dots Charge

+46 76 191 01 65
info@dotscharge.com
Brunnsparken Varmbadhuset 1
25654 Ramlösa
Sweden

 

Dots Charge® - Ett hjälpmedel för dig som är bipolär.


 

LIBRA i Europa!!

http://gamian.us9.list-manage.com/track/click?u=6069fdbfebadbd408ae79e1a5&id=73180b0c25&e=6e206de693

 Titta speciellt på sidan 5


  Personer med Bipolär av olika slag samt även friska

sökes till test av ny diagnosmetod           

 Företaget SensoDetect AB i Lund arbetar med objektivt diagnosstöd inom psykiatrin. Företaget har   i första hand inriktat sin verksamhet mot diagnosområdena schizofreni, ADHD och Aspberger för vuxna.

SensoDetect AB är nu inne i en forskning som syftar till att också inkludera ett diagnosstöd för sjukdomen Bipolär 1.

Vi har därför behov av att mäta och analysera ett antal väl diagnosticerade personer  med denna sjukdom.

Detta gör vi för att ytterligare kunna säkerställa analysmetoden inom detta diagnosområde där vi har ett pågående forskningssamarbete med professor Rolf Adolfsson, Umeå Universitet.

Vi har behov av att mäta minst 5 kvinnor och minst 5 män med Bipolär 1 diagnos .

Personernas ålder bör vara mellan 18 år och 60 år .

Mätningarna kan genomföras på vårt kontor i Lund på Kyrkogatan 19 .

De personer som mäts kommer att ersättas med en biobiljett  och med  rimliga reskostnader för de personer som bor utanför Lund.

De diagnoser som vi idag arbetar med är ADHD, Schizofreni och Aspberger för vuxna.

Mer detaljerad information för de personer som är intresserade av att delta kan erhållas från LIBRA. Skicka ett e-postbrev.

 

För mer information om SensoDetect®-metoden eller SensoDetect AB, besök gärna vår hemsida:

www.sensodetect.se

SensoDetect AB, Kyrkogatan 19, 222 22 Lund

Ni kan kontakta  Sara Nehlstedt, 046-15 79 04 eller 070-453 2171  om ni har ytterligare  frågor.

sara.nehlstedt@sensodetect.com

Hälsningar

Martin Terins

Vd  SensoDetect AB      

 


Lund har ett Fontänhus!

Adressen är Kävlingevägen 15
Telefon 046-12 01 95 

Hit är alla som har eller haft psykisk ohälsa välkomna!