Vad är och gör LIBRA i Skåne?

Varför behövs LIBRA i Skåne?

Du som är eller har varit deprimerad, eller är närstående kan behöva någonstans, där du bara får lov att "vara". Människor med liknande erfarenheter kan ge varandra stöd, gemenskap och tips om hur man kan hantera och förbättra sin situation.

I en förening har du större möjlighet att få gehör för dina synpunkter och önskemål/krav än du har som enskild. Tillsammans har vi större möjlighet att påverka!

LIBRA är en ideell förening som bildades i maj 1997. Vi finns till för dem, som på olika sätt har erfarenhet av affektiva sjukdomar. Föreningen är även till för deras närstående; familj, vänner, arbetskamrater och övriga.

 

Vad gör LIBRA i Skåne?

LIBRA arbetar för att förbättra vården i hela Skåne. Vi har kontinuerligt samarbete med chefer, läkare och annan vårdpersonal samt med sjukvårdspolitiker på lokal såväl som regional nivå.

LIBRA sprider information om affektiva sjukdomar till allmänheten och sjukvården och vill därigenom minska rädsla för, och fördomar mot psykiska sjukdomar.

LIBRA förmedlar information/kunskap om vad som händer inom forskingen och vården.

LIBRA är medlem i GAMIAN (Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks) ett samarbete mellan liknande föreningar i Europa.

 

LIBRA i Skånes aktiviteter

Månadsmöten: Föredrag med olika innehåll, som kan vara intressanta och viktiga för våra medlemmar. Efter föredraget fikar vi och diskuterar tillsammans.

Stödgrupper: Under våren 2014 startade vi vår första stödgrupp. Under 2014 genomfördes 3 grupper a vardera 7 möten varannan vecka.

Brukarmöten: Diskussioner med företrädare för vården för att förbättra densamma.

Promenader: Varje första söndag i månaden kl 13-15.

Utflykter, teater m.m.: Se hemsidan för aktuella arrangemang