Användbara källor på nätet

 
Mycket fin sida från Helsingsborgs lasarett om bipolä sjukdom bl.a.
 
 Barnperspektivet: Psykisk ohälsa/sjukdomNationella hjälplinjen:

Behöver du någon att prata med?

Nationella hjälplinjen erbjuder dig kris- och stödsamtal samt råd och hänvisning via telefon och texttelefon.
 
 
 
Telefonöppettider:
Måndag - torsdag:17.00-22.00
Fredag - söndag:17.00-24.00

https://www.hjalplinjen.se/skriv-till-hjalplinjen/

Nytt! Nytt!!
Första hjälpen till psykisk hälsa hjälper
http://www.vetenskaphalsa.se/forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa-hjalper/

SHEDO (Self Harming and Eating Disorders Organisation):

Information om depressioner, behandligar m.m.
Möjlighet att diskutera och ställa frågor.


http://community.netdoktor.com/ccs/se/depression/index.jsp">Netdoktor-depressionerAtt leva med bipolär sjukdom "IBIS":

För de med bipolär sjukdom (manodepressivitet)


http://www.ibisgbg.se/Gamian:

GAMIAN är en förkortning av "Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks".
GAMIAN är en icke komersiell/ideell internationell organisation med högkvarter i New York City, USA. Den är ett icke politiskt och icke sektorsindelat nätverk av organisationer och individer som är intresserade av mental hälsa.
I Gamian-Europe hålls möten för alla medlemsorgani-sationer en gång per år.


http://www.gamian.euLäkemedelsföretag informerar:

Allmänt om bipolär sjukdom.

http://www.psykiatriinfo.se/AZTemplates/Page.aspx?id=1085

Interaktiv utbildning om bipolär sjukdom (Astra Zeneca)Gå gärna igenom vår interaktiva utbildning.

 
 
 
 
 
Lär dig mer om bipolär sjukdom. Hur vanlig är bipolär sjukdom (manodepressiv sjukdom)? Vilka symtom är vanliga? Hur ställs diagnosen och vilken behandling finns att få?
 
Detta är några av de frågor som besvaras. Om du efter att ha gått igenom utbildningen har fler frågor så tala med en läkare för mer information.

http://www.psykiatriinfo.se/AZTemplates/Page.aspx?id=1035


Forskningsresultat kring depression och ångest.

http://www.depressionslinjen.com/?from=7085


Läkemedelsföretag som också ger information om bl.a. depression, bipolär sjukdom, bulimi, schizofreni... Kortfattat och enkelt.

http://www.lilly.se/terapiomraden/bipolar/allm.html

http://www.lilly.se/terapiomraden/depression/allm.html