Temata

 

"Compassion focused Therapy"

"Utmattningssyndrom"

”Man behöver inte ha upplevt krig för att lida av PTSD”

 ”Trots allt. En resa genom livet”

 ”Psykiatrisk vård hos vårdcentralen”

 ”Motion som hjälp vid psykisk ohälsa”

 "Sensodetect en metod för att skilja mellan olika psykiska sjukdomstillstånd - demonstration och föreläsning"

"Existentiella frågor vid psykisk ohälsa"

"Depression"

"Inläggning på recept? - en ny vårdform"            

"Barns rätt till information och stöd när en förälder drabbas av psykisk ohälsa" 

"Kreativa gemenskapen, Brukarstyrd friskvårdsgrupp och arbetslivsinriktad rehabilitering"                                    

"Var la jag nycklarna? Minnesproblem vid depression och demens"

"Tiden och Hälsan"


Vårpromenad med Fredrik
plus diskussionskväll "Vad gör du för att mår bra?"   

"Mitt galna liv - en berättelse om psykisk sjukdom" 


  "Den åldrande människan och Psykofarmaka"

 

"Sveriges vanligaste psykfall. Om depression och utmattningssyndrom samt våra attityder till psykisk ohälsa"

"Arbetsterapi, återhämtning och daglig sysselsättningsverksamhet"  


"Kommunal psykiatri, Malmös exempel"

"Medkänsloterapi"

"ACT-teamet i Malmö – 

skräddarsydda insatser till stöd för återhämtning"    

"Vad gör Hjärnkoll för att förhindra diskriminering av personer med psykisk ohälsa?"

"Yoga för ett bättre liv"

"Riskbruk av alkohol bland psykiatrins patienter"

"Vad händer i hjärnan vid ECT?"

"Aleris psykiatriska öppenvårdsmottagning -
verksamhet och mål"


"När kroppen är gravid och själen sjuk"

"Psykoterapi vid depression" 

"Kostens betydelse för hjärnans stämningsläge"


" Mindfullnessmetoden som den tillämpas vid avd. 31, S:t Lars sjukhus i Lund" 

"SHEDO - en intresseförening för personer med självskadebeteende och ätstörningar"

"Stress och minne"

"ANANKE, förening för personer med tvångssyndrom"

"Om nätbaserat stöd för anhöriga till personer som lever med depression"
 


" Läkemedelsverket om bl.a utbytbara
och förfalskade läkemedel"


"En pacemaker för hjärnan -
ett hopp vid svåra depressioner?"

 

"Inflammation som orsak till depression?"