Kontakt

Riksförbundet Balans

Vårdvägen 3
112 35 Stockholm

balansriks.se

 

Tfn: 08 – 618 13 33
E-post: info@foreningenbalans.se
Plusgiro: 439 20 84-2
Organisationsnr. 802407-9074

Resvägar hittar du på www.sl.se.

Regionala föreningar:

Föreningen Balans Gävle

E-post: balans.gavle@hotmail.com
www.balansgavle.se

Föreningen Balans Karlstad  (bildas inom kort)

E-post: katarina.grim@kau.se

Föreningen Balans Stockholm

Vårdvägen 3, 112 35 Stockholm
E-post:  balans.sthlm@gmail.com

Föreningen Balans Sundsvall

E-post: foreningen.balans.sundsvall@gmail.com

Föreningen Balans Uppsala

E-post: info@balansuppsala.se
www.balansuppsala.se

Föreningen LIBRA i Skåne

www.libraiskane.se

E-post: hittar du på hemsidan.

Föreningen Balans Västerås

E-post:  info@balansvasteras.se

Kontakt i Storuman, Västerbotten:

Ove Wollgarth
E-post: ove@wollgarth.se

Kontakt i Hällefors, Örebro län

Leif Mellqvist   E-post:  leva.mellqvist@gmail.com