Här hittar du våra vänner:

Kulturföreningen Vårdat och Ovårdat www.vardatochovardat.se

Attention Lund www.attention-lund.com

 IFS i Lund www.schizofreniforeningarna.se

 RSMH Malmö  http://www.rsmh-malmo.se