Välkommen till LIBRA i Skåne 2019! Föreningen är nu 22 år.

När vi provade på "Sankt Hans backar" den 2 juni

Ett sätt att få upp pulsen i glad gemenskap har LIBRA, IFS, Fontänhuseet och RSMH startat. Fler tillfällen kommer.

Grillfest 19 juni kl 17 på Nöbbelövs mosse.
Anmäl snarast till ingemar.odenbrand@outlook.com eller tel 070-732 5846